ทั่วไปดรอป | Normal Drop monter Lv. : 75
ยอดเยี่ยมดรอป | Excellent Drop monter lv. : 100
เพิ่มความเร็วในโจมตี |Add Attack Speed : -
ต้องการผู้ใช้เลเวล | Level can used : -
Name : Ashcrow Armor
ระดับ
Level Items
พลังป้องกัน
Defend
ค่าความแข็งแกร่ง
Strength
ค่าความเร็ว
Aglility
  Item Excellent : ไอเท็มยอดเยี่ยม
ป้องกัน/Defend แข็งแกร่ง /Strength ความเร็ว/Aglility
+0 42 380 132 67 500 170
+1 45 394 137 70 514 174
+2 48 408 141 73 528 179
+3 51 423 146 76 543 183
+4 54 437 150 79 557 188
+5 57 452 155 82 572 192
+6 60 466 159 85 586 197
+7 63 480 164 88 600 201
+8 66 495 168 91 615 206
+9 69 509 173 94 629 210
+10 73 524 177 98 644 215
+11 78 538 182 103 658 219
+12 84 552 186 109 672 224
+13 91 567 191 116 687 228
+14 99 581 195 124 701 233
+15 108 596 200 133 716 237

ปิดหน้านี้