ทั่วไปดรอป | Normal Drop monter Lv. : 68
ยอดเยี่ยมดรอป | Excellent Drop monter lv. : 93
เพิ่มความเร็วในโจมตี |Add Attack Speed : -
ต้องการผู้ใช้เลเวล : Level can used : -
Name : Ashcrow Boots
ระดับ
Level Items
พลังป้องกัน
Defend
ค่าความแข็งแกร่ง
Strength
ค่าความเร็ว
Aglility
  Item Excellent : ไอเท็มยอดเยี่ยม
ป้องกัน/Defend แข็งแกร่ง /Strength ความเร็ว/Aglility
+0 19 346 122 39 466 159
+1 22 360 126 42 480 164
+2 25 375 131 45 495 168
+3 28 389 135 48 509 173
+4 31 404 140 51 524 177
+5 34 418 144 54 538 182
+6 37 432 149 57 552 186
+7 40 447 153 60 567 191
+8 43 461 158 63 581 195
+9 46 476 162 66 596 200
+10 50 490 167 70 610 204
+11 55 504 171 75 624 209
+12 61 519 176 81 639 213
+13 68 533 180 88 653 218
+14 76 548 185 96 668 222
+15 85 562 189 105 682 227

ปิดหน้านี้