ทั่วไปดรอป | Normal Drop monter Lv. : 61
ยอดเยี่ยมดรอป | Excellent Drop monter lv. : 86
เพิ่มความเร็วในโจมตี |Add Attack Speed : -
ต้องการผู้ใช้เลเวล : Level can used : -
Name : Ashcrow Gloves
ระดับ
Level Items
พลังป้องกัน
Defend
ค่าความแข็งแกร่ง
Strength
ค่าความเร็ว
Aglility
  Item Excellent : ไอเท็มยอดเยี่ยม
ป้องกัน/Defend แข็งแกร่ง /Strength ความเร็ว/Aglility
+0 18 312 111 37 432 149
+1 21 327 116 40 447 153
+2 24 341 120 43 461 158
+3 27 356 125 46 476 162
+4 30 370 129 49 490 167
+5 33 384 134 52 504 171
+6 36 399 138 55 519 176
+7 39 413 143 58 533 180
+8 42 428 147 61 548 185
+9 45 442 152 64 562 189
+10 49 456 156 68 576 194
+11 54 471 161 73 591 198
+12 60 485 165 79 605 203
+13 67 500 170 86 620 207
+14 75 514 174 94 634 212
+15 84 528 179 103 648 216

ปิดหน้านี้