ทั่วไปดรอป | Normal Drop monter Lv. : 67
ยอดเยี่ยมดรอป | Excellent Drop monter lv. : 92
เพิ่มความเร็วในโจมตี |Add Attack Speed : -
ต้องการผู้ใช้เลเวล | Level can used : -
Name : Ashcrow Helm
ระดับ
Level Items
พลังป้องกัน
Defend
ค่าความแข็งแกร่ง
Strength
ค่าความเร็ว
Aglility
  Item Excellent : ไอเท็มยอดเยี่ยม
ป้องกัน/Defend แข็งแกร่ง /Strength ความเร็ว/Aglility
+0 27 341 120 48 461 158
+1 30 356 125 51 476 162
+2 33 370 129 54 490 167
+3 36 384 134 57 504 171
+4 39 399 138 60 519 176
+5 42 413 143 63 533 180
+6 45 428 147 66 548 185
+7 48 442 152 69 562 189
+8 51 456 156 72 576 194
+9 54 471 161 75 591 198
+10 58 485 165 79 605 203
+11 63 500 170 84 620 207
+12 69 514 174 90 634 212
+13 76 528 179 97 648 216
+14 84 543 183 105 663 221
+15 93 557 188 114 677 225

ปิดหน้านี้