ทั่วไปดรอป | Normal Drop monter Lv. : 90
ยอดเยี่ยมดรอป | Excellent Drop monter lv. : 115
เพิ่มความเร็วในโจมตี |Add Attack Speed : -
ต้องการผู้ใช้เลเวล | Level can used : -
Name : Black Dragon Armor
ระดับ
Level Items
พลังป้องกัน
Defend
ค่าความแข็งแกร่ง
Strength
ค่าความเร็ว
Aglility
  Item Excellent : ไอเท็มยอดเยี่ยม
ป้องกัน/Defend แข็งแกร่ง /Strength ความเร็ว/Aglility
+0 48 479 182 76 606 227
+1 51 494 187 79 621 232
+2 54 509 192 72 637 237
+3 57 524 198 85 652 243
+4 60 540 203 88 667 248
+5 63 555 209 91 683 254
+6 66 570 214 94 698 259
+7 69 586 219 97 713 264
+8 72 601 225 100 728 270
+9 75 616 230 103 744 275
+10 79 632 236 107 759 281
+11 84 647 241 112 774 286
+12 90 662 246 118 790 291
+13 97 677 252 125 805 297
+14 105 693 257 133 820 302
+15 114 708 263 142 836 308

ปิดหน้านี้