ทั่วไปดรอป | Normal Drop monter Lv. : 78
ยอดเยี่ยมดรอป | Excellent Drop monter lv. : 103
เพิ่มความเร็วในโจมตี |Add Attack Speed : -
ต้องการผู้ใช้เลเวล | Level can used : -
Name : Black Dragon Boots
ระดับ
Level Items
พลังป้องกัน
Defend
ค่าความแข็งแกร่ง
Strength
ค่าความเร็ว
Aglility
  Item Excellent : ไอเท็มยอดเยี่ยม
ป้องกัน/Defend แข็งแกร่ง /Strength ความเร็ว/Aglility
+0 24 417 160 47 545 205
+1 27 433 165 50 560 210
+2 30 448 171 53 575 216
+3 33 463 176 56 591 221
+4 36 479 182 59 606 227
+5 39 494 187 62 621 232
+6 42 509 192 65 637 237
+7 45 524 198 68 652 243
+8 48 540 203 71 667 248
+9 51 555 209 74 683 254
+10 55 570 214 78 698 259
+11 60 586 219 83 713 264
+12 66 601 225 89 728 270
+13 73 616 230 96 744 275
+14 81 636 236 103 759 281
+15 90 647 241 112 774 286

ปิดหน้านี้