ทั่วไปดรอป | Normal Drop monter Lv. : 76
ยอดเยี่ยมดรอป | Excellent Drop monter lv. : 101
เพิ่มความเร็วในโจมตี |Add Attack Speed : 6
ต้องการผู้ใช้เลเวล | Level can used : -
Name : Black Dragon Gloves
ระดับ
Level Items
พลังป้องกัน
Defend
ค่าความแข็งแกร่ง
Strength
ค่าความเร็ว
Aglility
  Item Excellent : ไอเท็มยอดเยี่ยม
ป้องกัน/Defend แข็งแกร่ง /Strength ความเร็ว/Aglility
+0 22 407 156 44 535 201
+1 25 422 162 47 550 207
+2 28 438 167 50 565 212
+3 31 453 173 53 581 218
+4 34 468 178 56 596 223
+5 37 484 183 59 611 228
+6 40 499 189 62 626 234
+7 43 514 194 65 642 239
+8 46 530 200 68 657 245
+9 49 545 205 71 672 250
+10 53 560 210 75 688 255
+11 58 575 216 80 703 261
+12 64 591 221 86 718 266
+13 71 606 227 93 734 272
+14 79 621 232 101 749 277
+15 88 637 237 110 764 282

ปิดหน้านี้