ทั่วไปดรอป | Normal Drop monter Lv. : 82
ยอดเยี่ยมดรอป | Excellent Drop monter lv. : 107
เพิ่มความเร็วในโจมตี |Add Attack Speed : -
ต้องการผู้ใช้เลเวล | Level can used : -
Name : Black Dragon Helm
ระดับ
Level Items
พลังป้องกัน
Defend
ค่าความแข็งแกร่ง
Strength
ค่าความเร็ว
Aglility
  Item Excellent : ไอเท็มยอดเยี่ยม
ป้องกัน/Defend แข็งแกร่ง /Strength ความเร็ว/Aglility
+0 30 438 167 54 565 212
+1 33 453 173 57 581 218
+2 36 468 178 60 596 223
+3 39 484 183 63 611 228
+4 42 499 189 66 626 234
+5 45 514 194 69 642 239
+6 48 530 200 72 657 245
+7 51 545 205 75 672 250
+8 54 560 210 78 688 255
+9 57 575 216 81 703 261
+10 61 591 221 85 718 266
+11 66 606 227 90 734 272
+12 72 621 232 96 749 277
+13 79 637 237 103 764 282
+14 87 652 243 111 779 288
+15 96 667 248 120 795 293

ปิดหน้านี้