ทั่วไปดรอป | Normal Drop monter Lv. : 84
ยอดเยี่ยมดรอป | Excellent Drop monter lv. : 109
เพิ่มความเร็วในโจมตี |Add Attack Speed : -
ต้องการผู้ใช้เลเวล | Level can used : -
Name : Black Dragon Pants
ระดับ
Level Items
พลังป้องกัน
Defend
ค่าความแข็งแกร่ง
Strength
ค่าความเร็ว
Aglility
  Item Excellent : ไอเท็มยอดเยี่ยม
ป้องกัน/Defend แข็งแกร่ง /Strength ความเร็ว/Aglility
+0 40 448 171 65 579 216
+1 43 463 176 68 591 221
+2 46 479 182 71 606 227
+3 49 494 187 74 621 232
+4 52 509 192 77 637 237
+5 55 524 198 80 652 243
+6 58 540 203 83 667 248
+7 61 555 209 86 683 254
+8 64 570 214 89 698 259
+9 67 586 219 92 713 264
+10 71 601 225 96 728 270
+11 76 616 230 101 744 275
+12 82 632 236 107 759 281
+13 89 647 241 114 774 286
+14 97 662 246 122 790 291
+15 106 677 252 131 805 297

ปิดหน้านี้