ทั่วไปดรอป | Normal Drop monter Lv. : 38
ยอดเยี่ยมดรอป | Excellent Drop monter lv. : 63
เพิ่มความเร็วในโจมตี |Add Attack Speed : -
ต้องการผู้ใช้เลเวล : Level can used : -
Name : Brass Armor
ระดับ
Level Items
พลังป้องกัน
Defend
ค่าความแข็งแกร่ง
Strength
ค่าความเร็ว
Aglility
  Item Excellent : ไอเท็มยอดเยี่ยม
ป้องกัน/Defend แข็งแกร่ง /Strength ความเร็ว/Aglility
+0 22 134 54 39 209 76
+1 25 143 56 42 218 79
+2 28 152 59 45 227 82
+3 31 161 62 48 236 84
+4 34 170 65 51 245 87
+5 37 179 67 54 254 90
+6 40 188 70 57 263 92
+7 43 197 73 60 272 95
+8 46 206 75 63 281 98
+9 49 215 78 66 290 101
+10 53 224 81 70 299 103
+11 58 233 83 75 308 106
+12 64 242 86 81 317 109
+13 71 251 89 88 326 111
+14 79 260 92 96 335 114
+15 88 269 94 105 344 117

ปิดหน้านี้