ทั่วไปดรอป | Normal Drop monter Lv. : 32
ยอดเยี่ยมดรอป | Excellent Drop monter lv. : 57
เพิ่มความเร็วในโจมตี |Add Attack Speed : -
ต้องการผู้ใช้เลเวล : Level can used : -
Name : Brass Boots
ระดับ
Level Items
พลังป้องกัน
Defend
ค่าความแข็งแกร่ง
Strength
ค่าความเร็ว
Aglility
  Item Excellent : ไอเท็มยอดเยี่ยม
ป้องกัน/Defend แข็งแกร่ง /Strength ความเร็ว/Aglility
+0 10 116 48 23 191 71
+1 13 125 51 27 200 74
+2 16 134 54 30 209 76
+3 19 143 56 33 218 79
+4 22 152 59 36 227 82
+5 25 161 62 39 236 84
+6 28 170 65 42 245 87
+7 31 179 67 45 254 90
+8 34 188 70 48 263 92
+9 37 197 73 51 272 95
+10 41 206 75 55 281 98
+11 46 215 78 60 290 101
+12 52 224 81 66 299 103
+13 59 233 83 73 308 106
+14 67 242 86 80 317 109
+15 76 251 89 89 326 111

ปิดหน้านี้