ทั่วไปดรอป | Normal Drop monter Lv. : 32
ยอดเยี่ยมดรอป | Excellent Drop monter lv. : 57
เพิ่มความเร็วในโจมตี |Add Attack Speed : 8
ต้องการผู้ใช้เลเวล : Level can used : -
Name : Brass Gloves
ระดับ
Level Items
พลังป้องกัน
Defend
ค่าความแข็งแกร่ง
Strength
ค่าความเร็ว
Aglility
  Item Excellent : ไอเท็มยอดเยี่ยม
ป้องกัน/Defend แข็งแกร่ง /Strength ความเร็ว/Aglility
+0 9 116 48 22 191 71
+1 12 125 51 25 200 74
+2 15 134 54 28 209 76
+3 18 143 56 31 218 79
+4 21 152 59 34 227 82
+5 24 161 62 37 236 84
+6 27 170 65 40 245 87
+7 30 179 67 43 254 90
+8 33 188 70 46 263 92
+9 36 197 73 49 272 95
+10 40 206 75 53 281 98
+11 45 215 78 58 290 101
+12 51 224 81 64 299 103
+13 58 233 83 71 308 106
+14 66 242 86 79 317 109
+15 75 251 89 88 326 111

ปิดหน้านี้