ทั่วไปดรอป | Normal Drop monter Lv. : 36
ยอดเยี่ยมดรอป | Excellent Drop monter lv. : 61
เพิ่มความเร็วในโจมตี |Add Attack Speed : -
ต้องการผู้ใช้เลเวล : Level can used : -
Name : Brass Helm
ระดับ
Level Items
พลังป้องกัน
Defend
ค่าความแข็งแกร่ง
Strength
ค่าความเร็ว
Aglility
  Item Excellent : ไอเท็มยอดเยี่ยม
ป้องกัน/Defend แข็งแกร่ง /Strength ความเร็ว/Aglility
+0 17 128 52 33 203 74
+1 20 137 55 36 212 77
+2 23 146 57 39 221 80
+3 26 155 60 42 230 83
+4 29 164 63 45 239 85
+5 32 173 66 48 248 88
+6 35 182 68 51 257 91
+7 38 191 71 54 266 93
+8 41 200 74 57 275 96
+9 44 209 76 60 284 99
+10 48 218 79 64 293 101
+11 53 227 82 69 302 104
+12 59 236 84 75 311 107
+13 66 245 87 82 320 110
+14 74 254 90 90 329 112
+15 83 263 92 99 338 115

ปิดหน้านี้