ทั่วไปดรอป | Normal Drop monter Lv. : 35
ยอดเยี่ยมดรอป | Excellent Drop monter lv. : 60
เพิ่มความเร็วในโจมตี |Add Attack Speed : -
ต้องการผู้ใช้เลเวล : Level can used : -
Name : Brass Pants
ระดับ
Level Items
พลังป้องกัน
Defend
ค่าความแข็งแกร่ง
Strength
ค่าความเร็ว
Aglility
  Item Excellent : ไอเท็มยอดเยี่ยม
ป้องกัน/Defend แข็งแกร่ง /Strength ความเร็ว/Aglility
+0 18 125 51 34 200 74
+1 21 134 54 37 209 76
+2 24 143 56 40 218 79
+3 27 152 59 43 227 82
+4 30 161 62 46 236 84
+5 33 170 65 49 245 87
+6 36 179 67 52 254 90
+7 39 188 70 55 263 92
+8 42 197 73 58 272 95
+9 45 206 75 61 281 98
+10 49 215 78 65 290 101
+11 54 224 81 70 299 103
+12 60 233 83 76 308 106
+13 67 242 86 83 317 109
+14 75 251 89 92 326 111
+15 84 260 92 101 335 114

ปิดหน้านี้