ทั่วไปดรอป | Normal Drop monter Lv. : 128
ยอดเยี่ยมดรอป | Excellent Drop monter lv. : -
เพิ่มความเร็วในโจมตี |Add Attack Speed : -
ต้องการผู้ใช้เลเวล | Level can used : 400
Name : Brave Armor
ระดับ
Level Items
พลังป้องกัน
Defend
ค่าความแข็งแกร่ง
Strength
ค่าความเร็ว
Aglility
  Item Excellent : ไอเท็มยอดเยี่ยม
ป้องกัน/Defend แข็งแกร่ง /Strength ความเร็ว/Aglility
+0 62 304 642 - - -
+1 65 310 656 - - -
+2 68 317 671 - - -
+3 71 324 685 - - -
+4 74 330 700 - - -
+5 77 337 714 - - -
+6 80 344 729 - - -
+7 83 350 744 - - -
+8 86 357 758 - - -
+9 89 364 773 - - -
+10 93 370 787 - - -
+11 98 377 802 - - -
+12 104 384 817 - - -
+13 111 390 831 - - -
+14 119 397 846 - - -
+15 128 404 860 - - -

ปิดหน้านี้