ทั่วไปดรอป | Normal Drop monter Lv. : 93
ยอดเยี่ยมดรอป | Excellent Drop monter lv. : -
เพิ่มความเร็วในโจมตี |Add Attack Speed : -
ต้องการผู้ใช้เลเวล | Level can used : 400
Name : Brave Boots
ระดับ
Level Items
พลังป้องกัน
Defend
ค่าความแข็งแกร่ง
Strength
ค่าความเร็ว
Aglility
  Item Excellent : ไอเท็มยอดเยี่ยม
ป้องกัน/Defend แข็งแกร่ง /Strength ความเร็ว/Aglility
+0 45 226 471 - - -
+1 48 233 486 - - -
+2 51 239 501 - - -
+3 54 246 515 - - -
+4 57 253 530 - - -
+5 60 259 544 - - -
+6 63 266 559 - - -
+7 66 273 574 - - -
+8 69 279 588 - - -
+9 72 286 603 - - -
+10 76 293 617 - - -
+11 81 299 632 - - -
+12 87 306 646 - - -
+13 94 313 661 - - -
+14 102 319 676 - - -
+15 111 326 690 - - -

ปิดหน้านี้