ทั่วไปดรอป | Normal Drop monter Lv. : 97
ยอดเยี่ยมดรอป | Excellent Drop monter lv. : -
เพิ่มความเร็วในโจมตี |Add Attack Speed : -
ต้องการผู้ใช้เลเวล | Level can used : 400
Name : Brave Gloves
ระดับ
Level Items
พลังป้องกัน
Defend
ค่าความแข็งแกร่ง
Strength
ค่าความเร็ว
Aglility
  Item Excellent : ไอเท็มยอดเยี่ยม
ป้องกัน/Defend แข็งแกร่ง /Strength ความเร็ว/Aglility
+0 42 235 491 - - -
+1 45 242 506 - - -
+2 48 248 520 - - -
+3 51 255 535 - - -
+4 54 261 549 - - -
+5 57 268 564 - - -
+6 60 275 578 - - -
+7 63 281 593 - - -
+8 66 288 608 - - -
+9 69 295 622 - - -
+10 73 301 637 - - -
+11 78 308 651 - - -
+12 84 315 666 - - -
+13 91 321 680 - - -
+14 99 328 695 - - -
+15 108 335 700 - - -

ปิดหน้านี้