ทั่วไปดรอป | Normal Drop monter Lv. : 116
ยอดเยี่ยมดรอป | Excellent Drop monter lv. : -
เพิ่มความเร็วในโจมตี |Add Attack Speed : -
ต้องการผู้ใช้เลเวล | Level can used : 400
Name : Brave Helm
ระดับ
Level Items
พลังป้องกัน
Defend
ค่าความแข็งแกร่ง
Strength
ค่าความเร็ว
Aglility
  Item Excellent : ไอเท็มยอดเยี่ยม
ป้องกัน/Defend แข็งแกร่ง /Strength ความเร็ว/Aglility
+0 51 277 583 - - -
+1 54 284 598 - - -
+2 57 290 612 - - -
+3 60 297 627 - - -
+4 63 304 642 - - -
+5 66 310 656 - - -
+6 69 317 671 - - -
+7 72 324 685 - - -
+8 75 330 700 - - -
+9 78 337 714 - - -
+10 82 344 729 - - -
+11 87 350 744 - - -
+12 93 357 758 - - -
+13 100 364 773 - - -
+14 108 370 787 - - -
+15 117 377 802 - - -

ปิดหน้านี้