ทั่วไปดรอป | Normal Drop monter Lv. : 112
ยอดเยี่ยมดรอป | Excellent Drop monter lv. : -
เพิ่มความเร็วในโจมตี |Add Attack Speed : -
ต้องการผู้ใช้เลเวล | Level can used : 400
Name : Brave Pants
ระดับ
Level Items
พลังป้องกัน
Defend
ค่าความแข็งแกร่ง
Strength
ค่าความเร็ว
Aglility
  Item Excellent : ไอเท็มยอดเยี่ยม
ป้องกัน/Defend แข็งแกร่ง /Strength ความเร็ว/Aglility
+0 58 268 564 - - -
+1 61 275 578 - - -
+2 64 281 593 - - -
+3 67 288 608 - - -
+4 70 295 622 - - -
+5 73 301 637 - - -
+6 76 308 651 - - -
+7 79 315 666 - - -
+8 82 321 680 - - -
+9 85 328 695 - - -
+10 89 335 710 - - -
+11 94 341 724 - - -
+12 100 348 739 - - -
+13 107 355 753 - - -
+14 115 361 768 - - -
+15 124 368 783 - - -

ปิดหน้านี้