ทั่วไปดรอป | Normal Drop monter Lv. : 18
ยอดเยี่ยมดรอป | Excellent Drop monter lv. : 43
เพิ่มความเร็วในโจมตี |Add Attack Speed : -
ต้องการผู้ใช้เลเวล : Level can used : -
Name : Bronze Armor
ระดับ
Level Items
พลังป้องกัน
Defend
ค่าความแข็งแกร่ง
Strength
ค่าความเร็ว
Aglility
  Item Excellent : ไอเท็มยอดเยี่ยม
ป้องกัน/Defend แข็งแกร่ง /Strength ความเร็ว/Aglility
+0 14 63 30 30 123 45
+1 17 70 32 33 130 47
+2 20 77 34 36 137 49
+3 23 84 36 39 144 51
+4 26 92 38 42 152 53
+5 29 99 39 45 159 54
+6 32 106 41 48 166 56
+7 35 113 43 51 173 58
+8 38 120 45 54 180 60
+9 41 128 47 57 188 62
+10 45 135 48 61 195 63
+11 50 142 50 66 202 65
+12 56 149 52 72 209 67
+13 63 156 54 79 216 69
+14 71 164 56 87 224 71
+15 80 171 58 96 231 73

ปิดหน้านี้