ทั่วไปดรอป | Normal Drop monter Lv. : 12
ยอดเยี่ยมดรอป | Excellent Drop monter lv. : 37
เพิ่มความเร็วในโจมตี |Add Attack Speed : -
ต้องการผู้ใช้เลเวล : Level can used : -
Name : Bronze Boots
ระดับ
Level Items
พลังป้องกัน
Defend
ค่าความแข็งแกร่ง
Strength
ค่าความเร็ว
Aglility
  Item Excellent : ไอเท็มยอดเยี่ยม
ป้องกัน/Defend แข็งแกร่ง /Strength ความเร็ว/Aglility
+0 4 48 27 14 108 42
+1 7 56 29 17 116 44
+2 10 63 30 20 123 45
+3 13 70 32 23 130 47
+4 16 77 34 26 137 49
+5 19 84 36 29 144 51
+6 22 92 38 32 152 53
+7 25 99 39 35 159 54
+8 28 106 41 38 165 56
+9 31 113 43 41 173 58
+10 35 120 45 45 180 60
+11 40 128 47 50 188 62
+12 46 135 48 56 195 63
+13 53 142 50 63 202 65
+14 61 149 52 71 209 67
+15 70 156 54 80 216 69

ปิดหน้านี้