ทั่วไปดรอป | Normal Drop monter Lv. : 13
ยอดเยี่ยมดรอป | Excellent Drop monter lv. : 38
เพิ่มความเร็วในโจมตี |Add Attack Speed : 4
ต้องการผู้ใช้เลเวล : Level can used : -
Name : Bronze Gloves
ระดับ
Level Items
พลังป้องกัน
Defend
ค่าความแข็งแกร่ง
Strength
ค่าความเร็ว
Aglility
  Item Excellent : ไอเท็มยอดเยี่ยม
ป้องกัน/Defend แข็งแกร่ง /Strength ความเร็ว/Aglility
+0 4 51 27 14 111 42
+1 7 58 29 17 118 44
+2 10 65 31 20 125 46
+3 13 72 33 23 132 48
+4 16 80 35 26 140 50
+5 19 87 36 29 147 51
+6 22 94 38 32 154 53
+7 25 101 40 35 161 55
+8 28 108 42 38 168 57
+9 31 116 44 41 176 59
+10 35 123 45 45 183 60
+11 40 130 47 50 190 62
+12 46 137 49 56 197 64
+13 53 144 51 63 204 66
+14 61 152 53 70 212 68
+15 70 159 55 79 219 70

ปิดหน้านี้