ทั่วไปดรอป | Normal Drop monter Lv. : 16
ยอดเยี่ยมดรอป | Excellent Drop monter lv. : 41
เพิ่มความเร็วในโจมตี |Add Attack Speed : -
ต้องการผู้ใช้เลเวล : Level can used : -
Name : Bronze Helm
ระดับ
Level Items
พลังป้องกัน
Defend
ค่าความแข็งแกร่ง
Strength
ค่าความเร็ว
Aglility
  Item Excellent : ไอเท็มยอดเยี่ยม
ป้องกัน/Defend แข็งแกร่ง /Strength ความเร็ว/Aglility
+0 9 58 29 22 118 44
+1 12 65 31 25 125 46
+2 15 72 33 28 132 48
+3 18 80 35 31 140 50
+4 21 87 36 34 147 51
+5 24 94 38 37 154 53
+6 27 101 40 40 161 55
+7 30 108 42 43 168 57
+8 33 116 44 46 176 59
+9 36 123 45 49 183 60
+10 40 130 47 53 190 62
+11 45 137 49 58 197 64
+12 51 144 51 64 204 66
+13 58 152 53 71 212 68
+14 66 159 54 79 219 69
+15 75 166 56 88 226 71

ปิดหน้านี้