ทั่วไปดรอป | Normal Drop monter Lv. : 15
ยอดเยี่ยมดรอป | Excellent Drop monter lv. : 40
เพิ่มความเร็วในโจมตี |Add Attack Speed : -
ต้องการผู้ใช้เลเวล : Level can used : -
Name : Bronze Pants
ระดับ
Level Items
พลังป้องกัน
Defend
ค่าความแข็งแกร่ง
Strength
ค่าความเร็ว
Aglility
  Item Excellent : ไอเท็มยอดเยี่ยม
ป้องกัน/Defend แข็งแกร่ง /Strength ความเร็ว/Aglility
+0 10 56 29 25 116 44
+1 13 63 30 28 123 45
+2 16 72 32 31 130 47
+3 19 77 34 34 137 49
+4 22 84 36 37 144 51
+5 25 92 38 40 152 53
+6 28 99 39 43 159 54
+7 31 106 41 46 166 56
+8 34 113 43 49 173 58
+9 37 120 45 52 180 60
+10 41 128 47 56 188 62
+11 46 135 48 61 195 63
+12 52 142 50 66 202 65
+13 59 149 52 73 209 67
+14 67 156 54 82 216 69
+15 76 164 56 91 224 71

ปิดหน้านี้