ทั่วไปดรอป | Normal Drop monter Lv. : 100
ยอดเยี่ยมดรอป | Excellent Drop monter lv. : 125
เพิ่มความเร็วในโจมตี |Add Attack Speed : 0
ต้องการผู้ใช้เลเวล | Level can used : -
Name : Dark Phoenix Armor
ระดับ
Level Items
พลังป้องกัน
Defend
ค่าความแข็งแกร่ง
Strength
ค่าความเร็ว
Aglility
  Item Excellent : ไอเท็มยอดเยี่ยม
ป้องกัน/Defend แข็งแกร่ง /Strength ความเร็ว/Aglility
+0 63 662 215 94 822 263
+1 66 681 220 97 841 269
+2 69 700 226 100 861 275
+3 72 719 232 103 880 281
+4 75 739 238 106 899 287
+5 78 758 244 109 918 293
+6 81 777 250 112 938 298
+7 84 796 255 115 957 304
+8 87 816 261 118 976 310
+9 90 835 267 121 995 316
+10 94 854 273 125 1015 322
+11 99 873 279 130 1034 328
+12 105 893 285 136 1053 333
+13 112 912 291 143 1072 339
+14 120 931 296 151 1092 345
+15 129 950 302 160 1111 351

ปิดหน้านี้