ทั่วไปดรอป | Normal Drop monter Lv. : 93
ยอดเยี่ยมดรอป | Excellent Drop monter lv. : 108
เพิ่มความเร็วในโจมตี |Add Attack Speed : -
ต้องการผู้ใช้เลเวล | Level can used : -
Name : Dark Phoenix Boots
ระดับ
Level Items
พลังป้องกัน
Defend
ค่าความแข็งแกร่ง
Strength
ค่าความเร็ว
Aglility
  Item Excellent : ไอเท็มยอดเยี่ยม
ป้องกัน/Defend แข็งแกร่ง /Strength ความเร็ว/Aglility
+0 40 572 187 67 720 232
+1 43 590 192 70 738 237
+2 46 608 198 73 756 243
+3 49 625 203 76 774 248
+4 52 643 209 79 792 254
+5 55 661 214 82 810 259
+6 58 679 219 85 827 264
+7 61 697 225 88 845 270
+8 64 714 230 91 863 275
+9 67 732 236 94 881 281
+10 71 750 241 98 899 286
+11 76 768 246 103 916 291
+12 82 786 252 109 934 297
+13 89 804 257 116 952 302
+14 97 821 263 124 970 308
+15 106 839 268 133 988 313

ปิดหน้านี้