ทั่วไปดรอป | Normal Drop monter Lv. : 86
ยอดเยี่ยมดรอป | Excellent Drop monter lv. : 111
เพิ่มความเร็วในโจมตี |Add Attack Speed : 6
ต้องการผู้ใช้เลเวล | Level can used : -
Name : Dark Phoenix Gloves
ระดับ
Level Items
พลังป้องกัน
Defend
ค่าความแข็งแกร่ง
Strength
ค่าความเร็ว
Aglility
  Item Excellent : ไอเท็มยอดเยี่ยม
ป้องกัน/Defend แข็งแกร่ง /Strength ความเร็ว/Aglility
+0 37 548 182 63 702 229
+1 40 567 188 66 721 235
+2 43 585 193 69 739 241
+3 46 604 199 72 758 246
+4 49 622 205 75 776 252
+5 52 641 210 78 794 258
+6 55 659 216 81 813 263
+7 58 678 222 84 831 269
+8 61 696 227 87 850 275
+9 64 714 233 90 868 280
+10 68 733 239 94 887 286
+11 73 751 244 99 905 292
+12 79 770 250 105 924 297
+13 86 788 256 112 942 303
+14 94 807 261 120 960 309
+15 103 825 267 129 979 314

ปิดหน้านี้