ทั่วไปดรอป | Normal Drop monter Lv. : 92
ยอดเยี่ยมดรอป | Excellent Drop monter lv. : 117
เพิ่มความเร็วในโจมตี |Add Attack Speed : 0
ต้องการผู้ใช้เลเวล | Level can used : -
Name : Dark Phoenix Helm
ระดับ
Level Items
พลังป้องกัน
Defend
ค่าความแข็งแกร่ง
Strength
ค่าความเร็ว
Aglility
  Item Excellent : ไอเท็มยอดเยี่ยม
ป้องกัน/Defend แข็งแกร่ง /Strength ความเร็ว/Aglility
+0 43 585 191 71 739 237
+1 46 604 196 74 758 243
+2 49 622 202 77 776 248
+3 52 641 207 80 794 254
+4 55 659 213 83 813 259
+5 58 678 219 86 831 265
+6 61 696 224 89 850 271
+7 64 714 230 92 868 276
+8 67 733 235 95 887 282
+9 70 751 241 98 905 287
+10 74 770 246 102 924 293
+11 79 788 252 107 942 299
+12 85 807 258 113 960 304
+13 92 825 263 120 979 310
+14 100 844 269 127 997 315
+15 109 862 274 136 1016 321

ปิดหน้านี้