ทั่วไปดรอป | Normal Drop monter Lv. : 96
ยอดเยี่ยมดรอป | Excellent Drop monter lv. : 121
เพิ่มความเร็วในโจมตี |Add Attack Speed : -
ต้องการผู้ใช้เลเวล | Level can used : -
Name : Dark Phoenix Pants
ระดับ
Level Items
พลังป้องกัน
Defend
ค่าความแข็งแกร่ง
Strength
ค่าความเร็ว
Aglility
  Item Excellent : ไอเท็มยอดเยี่ยม
ป้องกัน/Defend แข็งแกร่ง /Strength ความเร็ว/Aglility
+0 54 616 201 82 771 248
+1 57 634 207 85 790 254
+2 60 653 212 88 808 260
+3 63 672 218 91 827 265
+4 66 690 224 94 845 271
+5 69 709 229 97 864 277
+6 72 727 235 100 883 282
+7 75 746 241 103 901 288
+8 78 765 246 106 920 294
+9 81 783 252 109 939 299
+10 85 802 258 113 957 305
+11 90 821 263 118 976 311
+12 96 839 269 124 994 316
+13 103 858 275 131 1013 322
+14 111 876 280 140 1032 328
+15 120 895 286 149 1050 333

ปิดหน้านี้