ทั่วไปดรอป | Normal Drop monter Lv. : 59
ยอดเยี่ยมดรอป | Excellent Drop monter lv. : 84
เพิ่มความเร็วในโจมตี |Add Attack Speed : -
ต้องการผู้ใช้เลเวล : Level can used : -
Name : Dragon Armor
ระดับ
Level Items
พลังป้องกัน
Defend
ค่าความแข็งแกร่ง
Strength
ค่าความเร็ว
Aglility
  Item Excellent : ไอเท็มยอดเยี่ยม
ป้องกัน/Defend แข็งแกร่ง /Strength ความเร็ว/Aglility
+0 37 232 73 59 322 95
+1 40 243 75 62 333 98
+2 43 254 78 65 344 101
+3 46 264 81 69 354 103
+4 49 275 83 71 365 106
+5 52 286 86 74 376 109
+6 55 297 89 71 387 111
+7 58 308 92 80 398 114
+8 61 318 94 83 408 117
+9 64 329 97 86 419 119
+10 68 340 100 90 430 122
+11 73 351 102 95 441 125
+12 79 362 105 101 452 128
+13 86 372 108 108 462 130
+14 94 383 110 116 473 133
+15 103 394 113 125 480 136

ปิดหน้านี้