ทั่วไปดรอป | Normal Drop monter Lv. : 54
ยอดเยี่ยมดรอป | Excellent Drop monter lv. : 79
เพิ่มความเร็วในโจมตี |Add Attack Speed : -
ต้องการผู้ใช้เลเวล : Level can used : -
Name : Dragon Boots
ระดับ
Level Items
พลังป้องกัน
Defend
ค่าความแข็งแกร่ง
Strength
ค่าความเร็ว
Aglility
  Item Excellent : ไอเท็มยอดเยี่ยม
ป้องกัน/Defend แข็งแกร่ง /Strength ความเร็ว/Aglility
+0 15 214 68 32 304 91
+1 18 225 71 36 315 93
+2 21 236 74 39 326 96
+3 24 246 76 42 336 99
+4 27 257 79 45 347 101
+5 30 268 82 48 358 104
+6 33 279 84 51 369 107
+7 36 290 87 54 380 110
+8 39 300 90 57 390 112
+9 42 311 92 60 401 115
+10 46 322 95 64 412 118
+11 51 333 98 69 423 120
+12 57 344 101 75 434 123
+13 64 354 103 82 444 126
+14 72 365 106 89 455 128
+15 81 376 109 98 466 131

ปิดหน้านี้