ทั่วไปดรอป | Normal Drop monter Lv. : 52
ยอดเยี่ยมดรอป | Excellent Drop monter lv. : 77
เพิ่มความเร็วในโจมตี |Add Attack Speed : 6
ต้องการผู้ใช้เลเวล : Level can used : -
Name : Dragon Gloves
ระดับ
Level Items
พลังป้องกัน
Defend
ค่าความแข็งแกร่ง
Strength
ค่าความเร็ว
Aglility
  Item Excellent : ไอเท็มยอดเยี่ยม
ป้องกัน/Defend แข็งแกร่ง /Strength ความเร็ว/Aglility
+0 14 207 66 31 297 89
+1 17 218 69 34 308 92
+2 20 228 72 37 318 94
+3 23 239 74 40 329 97
+4 26 250 77 43 340 100
+5 29 261 80 46 351 102
+6 32 272 83 49 362 105
+7 35 282 85 52 372 108
+8 38 293 88 55 383 110
+9 41 304 91 58 394 113
+10 45 315 93 62 405 116
+11 50 326 96 67 416 119
+12 56 336 99 73 426 121
+13 63 347 101 80 437 124
+14 71 358 104 88 448 127
+15 80 369 107 97 459 129

ปิดหน้านี้