ทั่วไปดรอป | Normal Drop monter Lv. : 57
ยอดเยี่ยมดรอป | Excellent Drop monter lv. : 82
เพิ่มความเร็วในโจมตี |Add Attack Speed : -
ต้องการผู้ใช้เลเวล : Level can used : -
Name : Dragon Helm
ระดับ
Level Items
พลังป้องกัน
Defend
ค่าความแข็งแกร่ง
Strength
ค่าความเร็ว
Aglility
  Item Excellent : ไอเท็มยอดเยี่ยม
ป้องกัน/Defend แข็งแกร่ง /Strength ความเร็ว/Aglility
+0 24 225 71 44 315 93
+1 27 236 74 47 326 96
+2 30 246 76 50 336 99
+3 33 257 79 53 347 101
+4 36 268 82 56 358 104
+5 39 279 84 59 369 107
+6 42 290 87 62 380 110
+7 45 300 90 65 390 112
+8 48 311 92 68 401 115
+9 51 322 95 71 412 118
+10 55 333 98 75 423 120
+11 60 344 101 80 434 123
+12 66 354 103 86 444 126
+13 73 365 106 93 455 128
+14 81 376 109 101 466 131
+15 90 387 111 110 477 134

ปิดหน้านี้