ทั่วไปดรอป | Normal Drop monter Lv. : 140
ยอดเยี่ยมดรอป | Excellent Drop monter lv. : -
เพิ่มความเร็วในโจมตี |Add Attack Speed : -
ต้องการผู้ใช้เลเวล | Level can used : 380
Name : Dragon Knight Armor
ระดับ
Level Items
พลังป้องกัน
Defend
ค่าความแข็งแกร่ง
Strength
ค่าความเร็ว
Aglility
  Item Excellent : ไอเท็มยอดเยี่ยม
ป้องกัน/Defend แข็งแกร่ง /Strength ความเร็ว/Aglility
+0 88 734 272 - - -
+1 91 749 277 - - -
+2 94 764 282 - - -
+3 97 779 288 - - -
+4 100 795 293 - - -
+5 103 810 299 - - -
+6 106 825 304 - - -
+7 109 841 309 - - -
+8 112 856 315 - - -
+9 115 871 320 - - -
+10 119 887 326 - - -
+11 124 902 331 - - -
+12 130 917 336 - - -
+13 137 932 342 - - -
+14 145 948 347 - - -
+15 154 963 353 - - -

ปิดหน้านี้