ทั่วไปดรอป | Normal Drop monter Lv. : 119
ยอดเยี่ยมดรอป | Excellent Drop monter lv. : -
เพิ่มความเร็วในโจมตี |Add Attack Speed : -
ต้องการผู้ใช้เลเวล | Level can used : 380
Name : Dragon Knight Boots
ระดับ
Level Items
พลังป้องกัน
Defend
ค่าความแข็งแกร่ง
Strength
ค่าความเร็ว
Aglility
  Item Excellent : ไอเท็มยอดเยี่ยม
ป้องกัน/Defend แข็งแกร่ง /Strength ความเร็ว/Aglility
+0 63 626 234 - - -
+1 66 642 239 - - -
+2 69 657 245 - - -
+3 72 672 250 - - -
+4 75 688 255 - - -
+5 78 703 261 - - -
+6 81 718 266 - - -
+7 84 734 272 - - -
+8 87 749 277 - - -
+9 90 764 282 - - -
+10 94 779 288 - - -
+11 99 795 293 - - -
+12 105 810 299 - - -
+13 112 825 304 - - -
+14 120 841 309 - - -
+15 129 856 315 - - -

ปิดหน้านี้