ทั่วไปดรอป | Normal Drop monter Lv. : 134
ยอดเยี่ยมดรอป | Excellent Drop monter lv. : -
เพิ่มความเร็วในโจมตี |Add Attack Speed : 7
ต้องการผู้ใช้เลเวล | Level can used : 380
Name : Dragon Knight Gloves
ระดับ
Level Items
พลังป้องกัน
Defend
ค่าความแข็งแกร่ง
Strength
ค่าความเร็ว
Aglility
  Item Excellent : ไอเท็มยอดเยี่ยม
ป้องกัน/Defend แข็งแกร่ง /Strength ความเร็ว/Aglility
+0 60 601 225 - - -
+1 63 616 230 - - -
+2 66 632 236 - - -
+3 69 647 241 - - -
+4 72 662 246 - - -
+5 75 677 252 - - -
+6 78 693 257 - - -
+7 81 708 263 - - -
+8 84 723 268 - - -
+9 87 739 273 - - -
+10 91 754 279 - - -
+11 96 769 284 - - -
+12 102 785 290 - - -
+13 109 800 295 - - -
+14 117 815 300 - - -
+15 126 830 306 - - -

ปิดหน้านี้