ทั่วไปดรอป | Normal Drop monter Lv. : 130
ยอดเยี่ยมดรอป | Excellent Drop monter lv. : -
เพิ่มความเร็วในโจมตี |Add Attack Speed : -
ต้องการผู้ใช้เลเวล | Level can used : 380
Name : Dragon Knight Helm
ระดับ
Level Items
พลังป้องกัน
Defend
ค่าความแข็งแกร่ง
Strength
ค่าความเร็ว
Aglility
  Item Excellent : ไอเท็มยอดเยี่ยม
ป้องกัน/Defend แข็งแกร่ง /Strength ความเร็ว/Aglility
+0 66 683 254 - - -
+1 69 698 259 - - -
+2 72 713 264 - - -
+3 75 728 270 - - -
+4 78 744 275 - - -
+5 81 759 281 - - -
+6 84 774 286 - - -
+7 87 790 291 - - -
+8 90 805 297 - - -
+9 93 820 302 - - -
+10 97 836 308 - - -
+11 102 851 313 - - -
+12 108 866 318 - - -
+13 115 881 324 - - -
+14 123 897 329 - - -
+15 132 912 335 - - -

ปิดหน้านี้