ทั่วไปดรอป | Normal Drop monter Lv. : 55
ยอดเยี่ยมดรอป | Excellent Drop monter lv. : 80
เพิ่มความเร็วในโจมตี |Add Attack Speed : -
ต้องการผู้ใช้เลเวล : Level can used : -
Name : Dragon Pants
ระดับ
Level Items
พลังป้องกัน
Defend
ค่าความแข็งแกร่ง
Strength
ค่าความเร็ว
Aglility
  Item Excellent : ไอเท็มยอดเยี่ยม
ป้องกัน/Defend แข็งแกร่ง /Strength ความเร็ว/Aglility
+0 26 218 69 45 308 92
+1 29 228 72 48 318 94
+2 32 239 74 51 329 97
+3 35 250 77 54 340 100
+4 38 261 80 57 351 102
+5 41 272 83 60 362 105
+6 44 282 85 63 372 108
+7 47 293 88 66 383 110
+8 50 304 91 69 394 113
+9 53 315 93 72 405 116
+10 57 326 96 76 416 119
+11 62 336 99 81 426 121
+12 68 347 101 87 437 124
+13 75 358 104 94 448 127
+14 83 369 107 103 459 129
+15 92 380 110 112 470 132

ปิดหน้านี้