ทั่วไปดรอป | Normal Drop monter Lv. : 126
ยอดเยี่ยมดรอป | Excellent Drop monter lv. : -
เพิ่มความเร็วในโจมตี |Add Attack Speed : -
ต้องการผู้ใช้เลเวล | Level can used : -
Name : Great Dragon Armor
ระดับ
Level Items
พลังป้องกัน
Defend
ค่าความแข็งแกร่ง
Strength
ค่าความเร็ว
Aglility
  Item Excellent : ไอเท็มยอดเยี่ยม
ป้องกัน/Defend แข็งแกร่ง /Strength ความเร็ว/Aglility
+0 75 776 239 111 926 282
+1 78 794 244 114 944 287
+2 81 812 249 117 962 293
+3 84 830 254 120 980 298
+4 87 848 260 123 998 303
+5 90 866 265 126 1016 308
+6 93 884 270 129 1034 314
+7 96 902 275 132 1052 319
+8 99 920 281 135 1070 324
+9 102 938 286 138 1088 329
+10 106 956 291 142 1106 334
+11 111 974 296 147 1124 340
+12 117 992 301 153 1142 345
+13 124 1010 307 160 1160 350
+14 132 1028 312 168 1178 355
+15 141 1046 317 177 1196 361

ปิดหน้านี้