ทั่วไปดรอป | Normal Drop monter Lv. : 98
ยอดเยี่ยมดรอป | Excellent Drop monter lv. : -
เพิ่มความเร็วในโจมตี |Add Attack Speed : -
ต้องการผู้ใช้เลเวล | Level can used : -
Name : Great Dragon Boots
ระดับ
Level Items
พลังป้องกัน
Defend
ค่าความแข็งแกร่ง
Strength
ค่าความเร็ว
Aglility
  Item Excellent : ไอเท็มยอดเยี่ยม
ป้องกัน/Defend แข็งแกร่ง /Strength ความเร็ว/Aglility
+0 50 608 190 79 758 234
+1 53 626 195 82 776 239
+2 56 644 201 85 794 245
+3 59 662 206 88 812 250
+4 62 680 211 91 830 255
+5 65 698 216 94 848 260
+6 68 716 221 97 866 265
+7 71 734 227 100 884 271
+8 74 752 232 103 902 276
+9 77 770 237 106 920 281
+10 81 788 242 110 938 286
+11 86 806 248 115 956 292
+12 92 824 253 121 974 297
+13 99 842 258 128 992 302
+14 107 860 263 136 1010 307
+15 116 878 268 145 1028 312

ปิดหน้านี้