ทั่วไปดรอป | Normal Drop monter Lv. : 94
ยอดเยี่ยมดรอป | Excellent Drop monter lv. : -
เพิ่มความเร็วในโจมตี |Add Attack Speed : 6
ต้องการผู้ใช้เลเวล | Level can used : -
Name : Great Dragon Gloves
ระดับ
Level Items
พลังป้องกัน
Defend
ค่าความแข็งแกร่ง
Strength
ค่าความเร็ว
Aglility
  Item Excellent : ไอเท็มยอดเยี่ยม
ป้องกัน/Defend แข็งแกร่ง /Strength ความเร็ว/Aglility
+0 48 584 183 - - -
+1 51 602 188 - - -
+2 54 620 194 - - -
+3 57 638 199 - - -
+4 60 656 204 - - -
+5 63 674 209 - - -
+6 66 692 214 - - -
+7 69 710 220 - - -
+8 72 728 225 - - -
+9 75 746 230 - - -
+10 79 764 235 - - -
+11 84 782 241 - - -
+12 90 800 246 - - -
+13 97 818 251 - - -
+14 105 836 256 - - -
+15 114 854 261 - - -

ปิดหน้านี้