ทั่วไปดรอป | Normal Drop monter Lv. : 104
ยอดเยี่ยมดรอป | Excellent Drop monter lv. : -
เพิ่มความเร็วในโจมตี |Add Attack Speed : -
ต้องการผู้ใช้เลเวล | Level can used : -
Name : Great Dragon Helm
ระดับ
Level Items
พลังป้องกัน
Defend
ค่าความแข็งแกร่ง
Strength
ค่าความเร็ว
Aglility
  Item Excellent : ไอเท็มยอดเยี่ยม
ป้องกัน/Defend แข็งแกร่ง /Strength ความเร็ว/Aglility
+0 53 644 200 - - -
+1 56 662 206 - - -
+2 59 680 211 - - -
+3 62 698 216 - - -
+4 65 716 221 - - -
+5 68 734 227 - - -
+6 71 752 232 - - -
+7 74 770 237 - - -
+8 77 788 242 - - -
+9 80 806 247 - - -
+10 84 824 253 - - -
+11 89 842 258 - - -
+12 95 860 263 - - -
+13 102 878 268 - - -
+14 110 896 274 - - -
+15 119 914 279 - - -

ปิดหน้านี้