ทั่วไปดรอป | Normal Drop monter Lv. : 113
ยอดเยี่ยมดรอป | Excellent Drop monter lv. : -
เพิ่มความเร็วในโจมตี |Add Attack Speed : -
ต้องการผู้ใช้เลเวล | Level can used : -
Name : Great Dragon Pants
ระดับ
Level Items
พลังป้องกัน
Defend
ค่าความแข็งแกร่ง
Strength
ค่าความเร็ว
Aglility
  Item Excellent : ไอเท็มยอดเยี่ยม
ป้องกัน/Defend แข็งแกร่ง /Strength ความเร็ว/Aglility
+0 65 698 216 97 848 260
+1 68 716 221 100 866 265
+2 71 734 227 103 884 271
+3 74 752 232 106 902 276
+4 77 770 237 109 920 281
+5 80 788 242 112 938 286
+6 83 806 247 115 956 291
+7 86 824 253 118 974 297
+8 89 842 258 121 992 302
+9 92 860 263 124 1010 307
+10 96 878 268 128 1028 312
+11 101 896 274 133 1046 318
+12 107 914 279 139 1064 323
+13 114 932 284 146 1082 328
+14 122 950 289 154 1100 333
+15 131 968 294 163 1118 338

ปิดหน้านี้