ทั่วไปดรอป | Normal Drop monter Lv. : 10
ยอดเยี่ยมดรอป | Excellent Drop monter lv. : 35
เพิ่มความเร็วในโจมตี |Add Attack Speed : -
ต้องการผู้ใช้เลเวล : Level can used : -
Name : Leather Armor
ระดับ
Level Items
พลังป้องกัน
Defend
ค่าความแข็งแกร่ง
Strength
ค่าความเร็ว
Aglility
  Item Excellent : ไอเท็มยอดเยี่ยม
ป้องกัน/Defend แข็งแกร่ง /Strength ความเร็ว/Aglility
+0 10 44 - 28 104 -
+1 13 51 - 31 111 -
+2 16 58 - 34 118 -
+3 19 65 - 37 125 -
+4 22 72 - 40 132 -
+5 25 80 - 43 140 -
+6 28 87 - 46 147 -
+7 31 94 - 49 154 -
+8 34 101 - 52 161 -
+9 37 108 - 55 168 -
+10 41 116 - 59 176 -
+11 46 123 - 64 183 -
+12 52 130 - 70 190 -
+13 59 137 - 77 197 -
+14 67 144 - 85 204 -
+15 76 152 - 94 212 -

ปิดหน้านี้