ทั่วไปดรอป | Normal Drop monter Lv. : 5
ยอดเยี่ยมดรอป | Excellent Drop monter lv. : 30
เพิ่มความเร็วในโจมตี |Add Attack Speed : -
ต้องการผู้ใช้เลเวล : Level can used : -
Name : Leather Boots
ระดับ
Level Items
พลังป้องกัน
Defend
ค่าความแข็งแกร่ง
Strength
ค่าความเร็ว
Aglility
  Item Excellent : ไอเท็มยอดเยี่ยม
ป้องกัน/Defend แข็งแกร่ง /Strength ความเร็ว/Aglility
+0 2 32 - 11 92 -
+1 5 39 - 14 99 -
+2 8 46 - 17 106 -
+3 11 53 - 20 113 -
+4 14 60 - 23 120 -
+5 17 68 - 26 128 -
+6 20 75 - 29 135 -
+7 23 82 - 32 142 -
+8 26 89 - 35 149 -
+9 29 96 - 38 156 -
+10 33 104 - 42 164 -
+11 38 111 - 47 171 -
+12 44 118 - 53 178 -
+13 51 125 - 60 185 -
+14 59 132 - 68 192 -
+15 68 140 - 77 200 -

ปิดหน้านี้