ทั่วไปดรอป | Normal Drop monter Lv. : 4
ยอดเยี่ยมดรอป | Excellent Drop monter lv. : 29
เพิ่มความเร็วในโจมตี |Add Attack Speed : 8
ต้องการผู้ใช้เลเวล : Level can used : -
Name : Leather Gloves
ระดับ
Level Items
พลังป้องกัน
Defend
ค่าความแข็งแกร่ง
Strength
ค่าความเร็ว
Aglility
  Item Excellent : ไอเท็มยอดเยี่ยม
ป้องกัน/Defend แข็งแกร่ง /Strength ความเร็ว/Aglility
+0 2 29 - 12 89 -
+1 5 36 - 15 96 -
+2 8 44 - 18 104 -
+3 11 51 - 21 111 -
+4 14 58 - 24 118 -
+5 17 65 - 27 125 -
+6 20 72 - 30 132 -
+7 23 80 - 33 140 -
+8 26 87 - 36 147 -
+9 29 94 - 39 154 -
+10 36 101 - 43 161 -
+11 38 108 - 48 168 -
+12 44 116 - 54 176 -
+13 51 123 - 61 183 -
+14 59 130 - 69 190 -
+15 68 137 - 79 197 -

ปิดหน้านี้