ทั่วไปดรอป | Normal Drop monter Lv. : 6
ยอดเยี่ยมดรอป | Excellent Drop monter lv. : 31
เพิ่มความเร็วในโจมตี |Add Attack Speed : -
ต้องการผู้ใช้เลเวล : Level can used : -
Name : Leather Helm
ระดับ
Level Items
พลังป้องกัน
Defend
ค่าความแข็งแกร่ง
Strength
ค่าความเร็ว
Aglility
  Item Excellent : ไอเท็มยอดเยี่ยม
ป้องกัน/Defend แข็งแกร่ง /Strength ความเร็ว/Aglility
+0 5 34 - 20 94 -
+1 8 41 - 23 101 -
+2 11 48 - 26 108 -
+3 14 56 - 29 116 -
+4 17 63 - 32 123 -
+5 20 70 - 35 130 -
+6 23 77 - 38 137 -
+7 26 84 - 41 144 -
+8 29 92 - 44 152 -
+9 32 99 - 47 159 -
+10 36 106 - 51 166 -
+11 41 113 - 56 173 -
+12 47 120 - 62 180 -
+13 54 128 - 69 188 -
+14 62 135 - 77 195 -
+15 71 142 - 86 202 -

ปิดหน้านี้