ทั่วไปดรอป | Normal Drop monter Lv. : 8
ยอดเยี่ยมดรอป | Excellent Drop monter lv. : 33
เพิ่มความเร็วในโจมตี |Add Attack Speed : -
ต้องการผู้ใช้เลเวล : Level can used : -
Name : Leather Pants
ระดับ
Level Items
พลังป้องกัน
Defend
ค่าความแข็งแกร่ง
Strength
ค่าความเร็ว
Aglility
  Item Excellent : ไอเท็มยอดเยี่ยม
ป้องกัน/Defend แข็งแกร่ง /Strength ความเร็ว/Aglility
+0 7 39 - 22 99 -
+1 10 46 - 25 106 -
+2 13 53 - 28 113 -
+3 16 60 - 31 120 -
+4 19 68 - 34 128 -
+5 22 75 - 37 135 -
+6 25 82 - 40 142 -
+7 28 89 - 43 149 -
+8 31 96 - 46 156 -
+9 34 104 - 49 164 -
+10 38 111 - 53 171 -
+11 43 118 - 58 178 -
+12 49 125 - 64 185 -
+13 56 132 - 71 192 -
+14 64 140 - 79 199 -
+15 73 147 - 88 207 -

ปิดหน้านี้