ทั่วไปดรอป | Normal Drop monter Lv. : 48
ยอดเยี่ยมดรอป | Excellent Drop monter lv. : 73
เพิ่มความเร็วในโจมตี |Add Attack Speed : -
ต้องการผู้ใช้เลเวล : Level can used : -
Name : Plate Armor
ระดับ
Level Items
พลังป้องกัน
Defend
ค่าความแข็งแกร่ง
Strength
ค่าความเร็ว
Aglility
  Item Excellent : ไอเท็มยอดเยี่ยม
ป้องกัน/Defend แข็งแกร่ง /Strength ความเร็ว/Aglility
+0 30 207 - 50 304 -
+1 33 218 - 53 316 -
+2 36 230 - 56 328 -
+3 39 242 - 59 339 -
+4 42 254 - 62 351 -
+5 45 265 - 65 363 -
+6 48 277 - 68 374 -
+7 51 289 - 71 386 -
+8 54 300 - 74 398 -
+9 57 312 - 77 410 -
+10 61 324 - 80 421 -
+11 66 335 - 76 433 -
+12 72 347 - 92 445 -
+13 79 359 - 99 456 -
+14 87 371 - 107 468 -
+15 96 382 - 116 480 -

ปิดหน้านี้