ทั่วไปดรอป | Normal Drop monter Lv. : 42
ยอดเยี่ยมดรอป | Excellent Drop monter lv. : 67
เพิ่มความเร็วในโจมตี |Add Attack Speed : 4
ต้องการผู้ใช้เลเวล : Level can used : -
Name : Plate Gloves
ระดับ
Level Items
พลังป้องกัน
Defend
ค่าความแข็งแกร่ง
Strength
ค่าความเร็ว
Aglility
  Item Excellent : ไอเท็มยอดเยี่ยม
ป้องกัน/Defend แข็งแกร่ง /Strength ความเร็ว/Aglility
+0 12 183 - 27 281 -
+1 15 195 - 30 293 -
+2 18 207 - 33 304 -
+3 21 218 - 36 316 -
+4 24 230 - 39 328 -
+5 27 242 - 42 339 -
+6 30 254 - 45 351 -
+7 33 265 - 48 363 -
+8 36 277 - 51 374 -
+9 39 289 - 54 386 -
+10 43 300 - 58 398 -
+11 48 312 - 63 410 -
+12 54 324 - 69 421 -
+13 61 335 - 76 433 -
+14 69 347 - 84 445 -
+15 78 359 - 93 456 -

ปิดหน้านี้